Visie

Om onze visie te verwezenlijken, organiseren en ondersteunen wij diverse activiteiten die gericht zijn op evangelisatie, onderwijs, training, gebedswerk, gemeenteopbouw, jongerenavonden, buurthuizen, kindertehuizen, vluchtelingenwerk en het bieden van geestelijke, materiële en financiële ondersteuning aan deze projecten. We geloven in het belang van samenwerking en staan open voor partnerschappen met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Visie

Organisatiestructuur

Onze stichting werkt praktisch gezien met een organisatiestructuur gebaseerd op verschillende projecten, ook wel bedieningen genoemd. Elk van deze bedieningen heeft als taak om de doelen van de stichting te bevorderen. Om deze projecten succesvol te laten verlopen, hebben we toegewijde werkers die verantwoordelijkheid dragen voor elk project. Stichting Werkers in de Wijngaard biedt een geestelijke, materiële en financiële infrastructuur om deze projecten mogelijk te maken.

Projecten

Op dit moment zijn we verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer veertig actieve projecten. Deze projecten worden geleid door verschillende werkers, elk met een unieke bediening in het koninkrijk van God. We zijn dankbaar voor hun toewijding en inzet, en we blijven streven naar groei en uitbreiding van onze activiteiten, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus.

ANBI-status

Een belangrijk aspect van onze organisatie is dat we de ANBI-status hebben verkregen. Dit betekent dat giften aan Stichting Werkers in de Wijngaard fiscaal aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Dit biedt een extra stimulans voor mensen om ons werk te ondersteunen en draagt bij aan de continuïteit van onze projecten.

We nodigen je van harte uit om meer te ontdekken over Stichting Werkers in de Wijngaard en om betrokken te raken bij ons werk. Samen kunnen we een verschil maken in de levens van mensen en de wereld om ons heen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om te zien hoe u kunt bijdragen aan onze missie.

Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. 

Bestuur  Sander Eskes

Sander Eskes

- Voorzitter

Bestuur  Erik Beelen

Erik Beelen

- Secretaris

Bestuur  Corrie Gooshouwer

Corrie Gooshouwer

- penningmeester

Bestuur  Arjan Baan

Evangelist Arjan Baan

- algemeen bestuurslid & contactpersoon

Bestuur  Marten Visser

Dr. Marten Visser

- algemeen bestuurslid

Postadres
Stichting Werkers in de Wijngaard
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen

Informatie
Voor vragen kan je onze contactpersoon benaderen:
Evangelist Arjan Baan
E-mail: werkersindewijngaard@gmail.com
Telefoon: 06-51 70 62 02

ANBI

Stichting Werkers in de Wijngaard is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan Stichting Werkers in de Wijngaard aftrekbaar.

Met het oog op deze erkenning publiceren we de volgende gegevens:

Naam:
Stichting Werkers in de Wijngaard

RSIN / fiscaal nummer:
823173410

Contactgegevens: 
Stichting Werkers in de Wijngaard
Jan van Zutphenweg 4
3958 GE Amerongen
E-mail: werkersindewijngaard@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
Zie de pagina: Bestuur

Beleidsplan:
Zie de pagina: Onze visie
Zie de pagina: Beleidsplan 2022-2025

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Financiële verantwoording
Download hier: Jaarrekening 2022
Download hier: Jaarverslag activiteiten 2022

Doelstelling:

 1. De Stichting Werkers in de Wijngaard! heeft als doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren, zoals dat staat omschreven in de Bijbel en in bijzonder in Mattheüs 28: 18-20. De Stichting verlangt naar het ontplooien of doen ontplooien van alle daartoe benodigde activiteiten, zoals: evangelisatie, jongerenavonden, onderwijs, scholing, gebedswerk, gemeenteopbouw, toerusting en ondersteuning van arbeiders (geestelijk, materieel en financieel).
 2. De stichting staat open voor samenwerking met andere organisaties die hetzelfde doel beogen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

 • Het uitdragen van het gedachtengoed de stichting, zowel via de internetsite (www.werkersindewijngaard.nl) maar ook in presentaties door Werkers en persoonlijke gesprekken van bestuursleden.
 • Het organiseren van periodieke ontmoetingsavonden waar werkers kennis en ervaringen delen omtrent hun werkzaamheden
 • Het bieden van geestelijke ondersteuning van werkers door middel van persoonlijke coaching gesprekken, al dan niet door bestuursleden en/of andere aangewezen ervaringesdeskundigen.
 • Het verstrekken en verspreiden van lectuur met betrekking tot het werken in de Wijngaard en voor de doelgroep van ‘werkers in de wijngaard’.
 • Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten