Behoud van preekplaats/evangelisatie onder Roma

In de Bulgaarse plaatsen Montana en Kosharnik werkt ds. Rumen Iliev met grote passie onder zijn gemeenteleden en is hij gedreven
om het Evangelie van verlossing door Jezus Christus te verkondigen onder Roma gezinnen in de wijde regio.

Veel Bulgaren trekken vanwege de slechte economische omstandigheden in hun land weg naar andere Europese landen om in hun
inkomsten te voorzien.
Zo verging het ook Rumen, die niet langer zonder inkomsten zijn werk in Gods Wijngaard kon doen.
Jarenlang was hij deels in Nederland om wat bij te verdienen en deels in Bulgarije bij zijn familie en gemeente.
Broeders en zusters in Nederland hebben een AchterBanCommissie (ABC) gevormd om ds. Rumen te bemoedigen en fondsen voor hem
te werven zodat hij op zijn post kan blijven en de gemeente verder kan bouwen tot Gods eer.

Geïnspireerd door Nehemia die terug ging om de muren van de stad Jeruzalem te herbouwen, ondanks spot en moeilijkheden,
is Rumen teruggekeerd naar Bulgarije om verder te werken aan zijn grote roeping.

De ABC van Rumen steunt dus het behoud van een preekplaats.
Samen met zijn vrouw Svetla zet Rumen zich in voor verkondiging, bijbelstudies, zondagschoolwerk,
evangelisatie en diaconale zorg in hun omgeving.
In een land waar steeds meer ouderen aan hun lot worden overgelaten is dit een zeer belangrijk werk.

Wilt u het werk van Rumen Iliev steunen? Maak dan uw gift over op NL12RABO0349272492 ten name van Stichting Werkers in de Wijngaard.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ABC:
Dineke Komdeur, Leo en Betty van Stam en Geert van der Hoek