Project Bijbelschool en Bijbelonderwijs2

Bijbelschool en Bijbelonderwijs

Amerongen, Middelburg en daarbuiten
Project Bijbelschool en Bijbelonderwijs2

Bijbelschool en Bijbelonderwijs

Leander en Joanne Janse mogen door Gods genade sinds 2016 voltijds betrokken zijn bij het werk in Gods Koninkrijk.

De bediening centreert zich vooral rondom het geven van Bijbelonderwijs.
Dat gebeurt op drie manieren:

1) Lokale gemeente:
Leander en Joanne wonen, met hun vier kinderen, in Middelburg waar ze betrokken zijn in een lokale gemeente en Leander als oudste/ voorganger verantwoordelijk is voor het onderwijs en toerusting.

2) Stichting Hebron Missie:
Leander en Joanne maken deel uit van het leiderschapsteam van stichting Hebron Missie. Van 2016 – 2023 woonden en werkten ze vanuit de leefgemeenschap binnen de bijbelscholen. Nu zijn ze met name actief betrokken bij de parttime Bijbelschool Filadelfia. Ook is Leander onderdeel van het team van Hart voor de Gemeente, een platform dat gemeenteleiders toerust.

3) Spreken en schrijven:
Leander is daarnaast in Nederland (en soms daarbuiten) actief met Bijbelstudies en spreekbeurten in (zondagse) samenkomsten, op jongerenavonden, gemeenteavonden en conferenties. Ook schrijft Leander van tijd tot tijd artikelen, die verschijnen in verschillende bladen en/of websites.

Leander en Joanne ervaren het als een geweldige zegen om enerzijds lokaal te dienen in de gemeente en anderzijds interkerkelijk (jonge) mensen toe te rusten om dienstbaar ze zijn in de gemeente en breder in Gods koninkrijk. Hun passie is dat de gemeente van Christus zal groeien en dat de rijkdom van het Evangelie wereldwijd wordt verspreid.

Wilt u ons en ons werk in uw gebed gedenken?

We zijn gedeeltelijk afhankelijk van giften. Een gift kan worden overgemaakt naar: NL45RABO0306666782 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard, o.v.v. ‘Bijbelschool en Bijbelonderwijs’.

Project Bijbelschool en Bijbelonderwijs3
Familiejanse2

 ''We weten ons geroepen om Jezus Christus te verkondigen, zowel in de lokale gemeente(n) als ook op de Bijbelscholen en overal in het land waar God deuren opent.''

Scrollfoto wijngaard

Benieuwd naar onze andere projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten