Gods genade voor Japan

Vijf jaar geleden zijn wij in Japan gaan wonen met de overtuiging dat dit de plek is waar God ons roept om zout en licht te zijn tussen
heel veel mensen die Hem niet kennen. We bidden dat God ons hier wil gebruiken om zijn kerk, die minder dan één procent van de
bevolking uitmaakt, te versterken. Daarvoor hebben we in de stad Nagoya waar we nu wonen een hele bijzondere mogelijkheid
aangeboden gekregen. In de komende twee jaar hopen we door middel van een leertraject bij Grace City Church, een internationale
gemeente met hart voor de stad, toegerust te worden voor kerkplantings- en vernieuwingswerk.

Wat we daarbij voor ogen hebben is: training in de praktijk waarbij we leren hoe God ons wil gebruiken; oriëntatie voor de
toekomst door contacten met verschillende zendingswerkers en kerkleiders en ten slotte voortgaande taal- en cultuurstudie.

Sarah is als dochter van zendelingen in Japan opgegroeid en kent het land goed. Toen ze na haar studie aan de kunstacademie
in Canada terugkwam in Japan, groeide bij haar stukje bij beetje het verlangen om door God gebruikt te worden voor het werk in zijn
Koninkrijk. God bracht ons met elkaar in aanraking toen Paul in diezelfde tijd een aantal maanden voor korte termijn zending bij
haar ouders verbleef. In eerste instantie leken onze wegen een andere richting in te gaan, maar toen we elkaar een aantal jaar later weer
ontmoetten, ontdekten we dat God hetzelfde verlangen in onze harten had gelegd. Paul had inmiddels zijn studie theologie
in Nederland afgerond. Nadat we getrouwd zijn in 2016 zijn we naar Nagoya verhuisd, waar Sarah ook een theologische opleiding gevolgd heeft.
Paul heeft in de afgelopen jaren gewerkt als leraar Engels. We hebben twee kinderen, Kengo en Hannah.

Wilt u ons financieel steunen? Maak dan geld over naar:
NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Gods genade voor Japan