Project AIM

De naam AIM als projectnaam verwijst naar de tekst van Markus 9:23, waar staat: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’. In het logo staat de i groter geschreven. Het verwijst naar het engelse ‘I’, wat ‘Ik’ betekent. En dat verwijst weer naar de Here God. Hij is het middelpunt van mijn leven. Hij is mijn doel (aim) en met Hem wil ik graag doelgericht mensen bereiken met het Goede Nieuws.

In 2002 ben ik tot geloof gekomen na een zoektocht van ongeveer een jaar. Ik zeg altijd: op dat moment ben ik in een achtbaan gestapt en er niet meer uitgekomen.
In 2003 heb ik een DTS (discipelschaptrainingschool) bij Jeugd met een Opdracht gevolgd en in 2004 ben ik leiding geweest van een school als deze. Nadat ik hiervan terugkwam in mijn eigen omgeving (Barendrecht) ging het avontuur verder. Ik ben voorgangers van alle kerken gaan bellen om te vragen om samen te komen om na te denken over de vraag hoe we samen het evangelie zouden kunnen verspreiden in onze omgeving. Hier stonden op dat moment de meeste voorgangers nog niet voor open, en het bleek ook niet de juiste route te zijn zeg maar. Maar God leidde mij naar de juiste mensen en in 2006 hebben we de stichting ‘Hart voor Barendrecht’ opgericht, met als doel om vanuit onze eigen kerken missionair samen te werken. Vanuit Hart voor Barendrecht hebben we mooie projecten gedaan en blijvend opgezet, zoals gratis de ‘citybijbel Barendrecht’ publiceren en uitreiken, stichting Present Barendrecht opzetten en een jaarlijkse kerstwandeling organiseren.

Ondertussen werkte ik toen nog 3 dagen per week als IC verpleegkundige. En had ik met een vriendin samen een huis gekocht waar we jongeren opvingen uit moeilijke (thuis)situaties. Ook had ik een interkerkelijk Alpha Youth geïnitieerd. Alles bij elkaar werd me teveel. Toen ik daarover ging bidden had ik de indruk dat God sprak over het opzeggen van mijn baan, zodat ik fulltime voor Hem kon gaan werken. Dit is op diverse zeer wonderlijke manieren bevestigd, waardoor ik begin 2008 de stap heb kunnen zetten om fulltime als zendelinge te gaan werken via Jeugd met een Opdracht en dan in mijn eigen omgeving. Zo ben ik nu als het ware Jeugd met een Opdracht Rotterdam aan het pionieren. Zie voor meer informatie over dit gedeelte www.ywamrotterdam.com

Op mijn website www.cormabezemer.nl kunt u nog veel meer lezen over mij en over al mijn werkzaamheden. Deze zijn heel divers, maar de basis van alles wat ik doe is het verlangen om Gods hart bekend te maken aan mensen die Hem nog niet kennen. Op allerlei manieren probeer ik jong en oud een stapje dichter bij God te brengen zou je kunnen zeggen. Dat doe ik door bijv. leiding te geven aan een tienergroep van een kerk, interkerkelijke jongerenavonden te organiseren, door evenementen te organiseren zoals een jaarlijks Paasevent op een plaatselijke seculiere middelbare school. Of Happyween voor heel Barendrecht en omgeving. (Happyween is een verzamelnaam is voor allerlei leuke activiteiten rondom Halloween, zie www.happyween.nl)

Waar ik het meest van geniet is het samenwerken met allerlei verschillende kerken. Hierbij denk ik aan het hogepriesterlijk gebed van de Here Jezus wat we lezen in Johannes 17. Hier zegt Hij: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’

Als christenen uit verschillende kerken samen optrekken en ‘schouder aan schouder werken in de wijngaard’ is een groot getuigenis op zichzelf.

Wilt u mijn nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar info@cormabezemer.nl

Voor nu veel dank voor het lezen van mijn profiel.

Het werk waar ik voor geroepen ben kan ik niet alleen doen. Ik heb daarvoor partners nodig die door financiën en/ of gebed met mij willen samenwerken als het ware. Wilt u mijn werk steunen dan kunt u een gift overmaken naar rekeningnummer:
NL14RABO0136983979
t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard
o.v.v. project AIM