Project Silas

In Handelingen 15 lezen we dat Paulus Silas meenam op zijn reis. Silas heeft Paulus gedurende twee reizen ondersteund in zijn werk. Hij was Paulus tot steun in de verkondiging van het evangelie en in het bemoedigen van gemeente. Zoals Silas tot hulp van Paulus was, zo wil Project Silas (startende) missionaire werkers ondersteunen op de volgende drie onderdelen:

  • Praktische ondersteuning van (startende) missionaire werkers.
  • Geestelijke ondersteuning en bemoediging van missionaire werkers.
  • Financiële ondersteuning van (startende) missionaire werkers.

Net zoals Silas tijdelijk meeliep met Paulus zo heeft het Project Silas het doel om tijdelijk mee te helpen.

Ben je op zoek naar bovengenoemde ondersteuning neem dan contact met ons op. We bekijken graag met jou samen wat de mogelijkheden zijn waarin Project Silas jouw tot steun kan zijn.

Project Silas is ook op zoek naar bedrijven en personen die het project financieel steunen. Wil je meer informatie over het project dan kan je een mail sturen naar Info@project-silas.com.

U gift kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer:
NL53RABO0355342014 t.n.v.
Stichting Werkers in de
o.v.v. ‘project Silas”