Bijbelclub4

Project Truth2Kids

Helderbergkom, Zuid-Afrika
Bijbelclub4

Project Truth2Kids

Ons project 'Truth2Kids' is een kinderevangelisatie-project van Helderberg Uitreik. Sinds 2013 werk ik, Lea van der Riet-Luiten, bij dit mooie project in Kaapstad (Zuid-Afrika).

De visie van ons project is om zoveel mogelijk kinderen met het Evangelie te bereiken en deze kinderen te begeleiden om als discipelen van Jezus te groeien. Met Gods hulp geven we gestalte aan de opdracht die Jezus zelf gaf om het Goede Nieuws te vertellen en mensen tot Zijn discipelen te maken.

De Bijbelclubs worden wekelijks in een groot aantal scholen, kleuterscholen, woonbuurten en op boerderijen gehouden. Naast het aanbieden van Bijbelclubs wil Truth2Kids mensen toerusten om het Evangelie op een duidelijke en eenvoudige manier aan kinderen over te dragen door middel van cursussen en workshops.

Truth2Kids heeft een basisteam van vijf mensen. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die één of meerdere Bijbelclubs geven en die betrokken zijn bij het kinderevangelisatie-project. Naast kinderevangelisatie proberen we ook praktische hulp te verlenen waar het nodig is (eten uitdelen, onderwijs regelen voor kinderen, geboorte-documenten regelen voor kinderen en volwassenen). 

Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Als u deze nieuwsbrief graag wilt ontvangen, kunt u  een mail sturen naar: lea.luiten@gmail.com. Voor meer informatie, zie: www.leainzuidafrika.nl.

Wilt u dit project ondersteunen met een gift?  Dat kan door uw bijdrage over te maken naar NL22 RABO 0351 3718 77 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard. Vermeld bij uw giften: ‘Kinderevangelisatie in Zuid-Afrika’. 

Hartelijk dank! We waarderen uw gebed en financiële bijdrage!

Truth2Kids1
Truth2Kids3

"Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God."

Markus 10:14

Scrollfoto wijngaard

Benieuwd naar onze andere projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten