Wolk van getuigen 2

Project Wolk van Getuigen

Nederland
Wolk van getuigen 2

Project Wolk van Getuigen

Als Wolk van Getuigen zijn we geroepen om in Jezus’ Naam en vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen. Dit is de misse van meer dan honderd getuigen met verschillende achtergronden en uit verschillende kerkverbanden. 

Voortgekomen uit de groepen van Levenslicht.org is Wolk van Getuigen een landelijk platform voor (straat)evangelisatie. We brengen getuigen bij elkaar, rusten getuigen toe door evangelisatietrainingen en bemoedigingmateriaal, daarnaast voorzien we in evangeliesatiemateriaal. Door heel Nederland gaan we de straat op zoals de eerste gelovigen die “overal verspreid waren, het land doortrokken en het Woord verkondigden” (Handelingen 8:4).

In winkelstraten spreken we mensen aan en delen we folders uit. We gaan huis aan huis om gesprekken te voeren en folders achter te laten. Op markten, pleinen of in bejaardentehuizen zingen we Evangelisatieliederen. We organiseren samenkomsten waar we het Evangelie prediken en Bijbelstudies waar we aan de hand van Christianity Explored mensen kennis laten maken met het Evangelie.

Zo verlangen initiatiefnemers Elwin Beekman en Andreas Murre, dat Wolk van Getuigen een middel zal zijn tot bekering, geloof en vergeving voor Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.wolkvangetuigen.nl

Wolk van getuigen 3
Wolk van getuigen 1

"In Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden… U bent van deze dingen getuigen."

Scrollfoto wijngaard

Benieuwd naar onze andere projecten?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten