Evangelisatie Bunde/Beek

In oktober 2007 zijn we als gezin (met 4 kinderen) vanuit de Alblasserwaard naar Zuid-Limburg verhuisd om hier missionair actief te zijn
(vanuit de Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen) en het lichaam van Christus in Limburg te ondersteunen.
We wisten (en weten) ons duidelijk geroepen om als ‘tentenmaker’ te wonen en actief te zijn in een omgeving waar de rooms-katholieke kerken
langzaamaan leeglopen en de protestants / evangelische gemeenten klein en kwetsbaar zijn.

In de afgelopen jaren ben ik eerst werkzaam geweest bij een zorgverzekeringsmaatschappij in Sittard en sinds 2010 werk ik,
met veel plezier, als leerkracht op een basisschool in Brunssum.
Vanaf het moment dat we in Limburg wonen, is het ons verlangen geweest om deels te werken bij een werkgever en één of meerdere dagen
per week onze gaven en talenten in te zetten als werker in Gods wijngaard.

De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat Gods ons heeft willen gebruiken in enerzijds een stuk gemeenteopbouw en anderzijds in
het bereiken van (zoekende) mensen die de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus niet of nauwelijks kennen.
Middels allerlei evangelisatieactiviteiten, maar nog veel meer door een missionaire levensstijl heeft God allerlei mensen op onze weg gebracht
en hebben we in een heel wat levens God duidelijk aan het werk gezien.
De afgelopen jaren is door de komst van tientallen asielzoekers naar Limburg nog een extra deur geopend.
Op verschillende manieren ervaren we dat we ook voor hen tot zegen kunnen zijn.

Ook zijn we, door Gods leiding, in de loop van de jaren in contact gekomen met een aantal bijbelgetrouwe gemeenten in Limburg,
waar ik regelmatig spreek of toerusting geef.
Onder andere door deze spreekbeurten zijn we in contact gekomen met ongeveer 15 jonge Limburgers die verlangen
naar geestelijke groei en verdieping.
Samen met hen vormen we een interkerkelijke Geestelijke Groei Groep die om de twee weken bij elkaar komt voor bijbelstudie en gebed.

In de kerstvakantie van 2016 werd duidelijk dat onze droom na 10 jaar uit kon komen,
namelijk om vanaf 1 november 2017 actief te
worden in een nieuw gebied, waar geen missionair werk gedaan wordt.
Sinds 2017 weten we ons geroepen om in de omgeving van Beek/Stein/Elsloo (Zuid-Limburg) mensen in contact met Jezus Christus
en met elkaar te brengen, zodat ze Hem vinden, volgen en gaan verkondigen.
In 2018 is uit de contacten die we kregen een community ontstaan die om de twee weken samenkomt voor fellowship, worship en bijbelstudie.
Daarnaast proberen we elke vrijdag in dit gebied aanwezig te zijn voor het organiseren van (evangelisatie)activiteiten
en het aangaan en discipelen van evangelisatiecontacten.

Wil je meer informatie, gebedspunten, op de één of andere manier meehelpen of inzage in ons werkplan, dan kunt u contact opnemen met:
Peter Baan (06-40466498) of pbaan@solcon.nl.
www.beek-leeft.nl
www.facebook.com/CommunityBeekLeeft/

Voor financiële ondersteuning kunt een gift overmaken
naar NL83RABO0136983901 (o.v.v. projectnaam: Evangelisatie Bunde/Beek).
Alvast zeer hartelijk dank!